Přihlášení

O nás

Projekt TANK

Projekt TANK je hnutím a projektem transparentnosti pro finanční trh, který probíhá od roku 2006.

Na jaře roku 2006 se finanční poradce Vít Kalvoda ve spolupráci s analytickým časopisem Fondshop začal zabývat zkoumáním produktů "investičního životního pojištění" neboli IŽP. Aby bylo možné srovnat náklady v produktech s rozličnými matematicky složitě definovanými poplatky, vytvořil Vít Kalvoda s Romanem Stuchlíkem ukazatel TANK a určili jeho výši pro většinu produktů pravidelného investování v ČR. Za účelem porovnávání produktů byla určena modelová situace, ve které se produkty testují.

Dalším významným krokem projektu TANK bylo v roce 2008 přímé oslovení pojišťoven a investičních společností se žádostí o poskytnutí informací o poplatcích. Většina oslovených institucí ideu TANK podpořila a neformálně poskytla informace o svých produktech a uhradila poplatek 5000 Kč za přidělení tzv. autorizovaného TANK pro své produkty.

Přesto, že komunikace s pojišťovnami vedla ke zpřesnění, začaly se ozývat pochybnosti o pravdivosti informací, neformálně poskytnutých pojišťovnami. Proto byly v roce 2009 pojišťovny a investiční společnosti vyzvány ke smluvní spolupráci.

Smluvní závazek k poskytování pravdivých informací však přijaly pouze čtyři instituce: Komerční pojišťovna, Kooperativa, Axa pojišťovna a Axa investiční společnost. Ukázalo se, že na transparentní informování investora nejsou mnohé pojišťovny - a jejich distribuční sítě - připraveny.

Není divu - balíčkové produkty typu investičního životního pojištění nejsou jako investiční produkty konkurenceschopné. Zákony (především ty daňové) je ale zvýhodňují před jinými produkty a proto jsou často využívány např. na příspěvky zaměstnavatele.

V roce 2009 TANK začal zasahovat také do pole úvěrů na bydlení. Zde je hlavním nešvarem matení zákazníků různými vzájemně nesrovnatelnými druhy úrokových sazeb. Proto TANK začal publikovat srovnání celkové nákladovosti také pro kategorii úvěrů na bydlení (hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření).

V témž roce odstartoval projekt Finanční infolisty, kde TANK ve spolupráci se spotřebitelskými institucemi vytvořil vzory jednotných informačních materiálů k finančním produktům.

V červenci 2011 byla dokončena první fáze prací na informačním a výpočetní systému pro online srovnávání, který umí porovnat nákladovost různých produktů pravidelného investování a financování bydlení.

Databáze poplatků v investičním životním pojištění je nyní postavena pouze na veřejně dostupných informacích. Podle veřejných informačních materiálů (především www stránek) bude nově hodnocena také transparentnost jednotlivých produktů.

Projekt TANK je nyní projektem, který slouží především spotřebitelům - drobným investorům a účastníkům úvěrových vztahů - a je financován výhradně ze strany spotřebitelů a nezávislých finančních poradců.

Další aktivity TANK dnes zahrnují sledování spořicích účtů a termínových vkladů, výsledky těchto zkoumání budou na stránkách TANK postupně také uveřejňovány.

Členové think-tanku TANK průběžně publikují v odborných a pro-spotřebitelsky zaměřených médiích.

vpsfree